Gem i filformater til Internettet

 

Når vi taler filformater på Internettet, så taler vi om 2 typer:
  • JPG
  • GIF

 

JPG-formatet

JPG bruges når vi taler om fotos, altså billeder med mange farver. JPG har den egenskab, at den er i stand til at komprimere filen således, at den fylder mindre jo mere man komprimerer billedet, men samtidig bliver billedet også mere sløret. Princippet bag er kort fortalt, at komprimeringsrutinen finder ud af, hvilke farver der er færrest af, og fjerner så disse farver fra billedet. Jo hårdere komprimering, jo mere sløret og mindre filstørrelse:
 

Eksempel på 20% komprimering.

Eksempel på 20% komprimering.
Filstørrelse: 6,6kb.

Eksempel på 90% komprimering.

Eksempel på 90% komprimering.
Filstørrelse 1,4kb.
 
Det gælder altid om, at der er en vis balance mellem filstørrelse og billedkvalitet. Man kan ikke sige, hvor meget komprimering der er acceptabelt, det afhænger helt af det enkelte billede. Nogle tåler meget, andre tåler næsten intet, men et udgangspunkt som eksemplet til venstre er nok ikke noget dårligt udgangspunkt.
 
20% komprimering svarer til, at billedet bibeholder 80% af sine farveinformationer, og man bør nok ikke gå længere ned end det.
 
Når du har foretaget ændringer i et billede, det kunne være, at du havde skaleret eller beskåret det, så vælger du "File" og "Save as"
 
Når du har foretaget ændringer i et billede, det kunne være du have skaleret eller beskåret det, så vælger du File og Save as
Placering
Nu kan du øverst i vinduet vælge, hvor du vil gemme billedet henne.
 
Filnavn
I nederste halvdel skriver du hvilket navn, filen skal gemmes med, og her er det en god idé ikke at bruge specialkarakterer og mellemrum m.v.
 
Hvis du holder dig til a-z, 0-9 samt - og _ så er du sikker på, at dine billeder kan læses af alle browsere.
 
Hvis du f.eks. bruger mellemrum i filnavnene, kan du risikere, at der i visse browsere som f.eks. Netscape blot bliver vist en lille forkant med et rødt kryds. Internet Explore er ligeglad, den erstatter blot mellemrum med %20.
 
Filtype
Her vælger du "JPG - JPEG Files" i rullemenuen, og når du gør det kommer der endnu en dialogboks op ved siden af vinduet. Hvis du kun kan se det halve af dialogboksen, så trækker du den blot fri af skærmkanten.
 
Det er i denne dialogboks man kan bestemme graden af komprimering eller rettere sagt, hvor mange af billedinformationerne der skal bibeholdes
Egenskaber for JPG
Det er i denne dialogboks man kan bestemme graden af komprimering eller rettere sagt, hvor mange af billedinformationerne der skal bibeholdes.
 
I dette eksempel har vi valgt at bibeholde 85% af de oprindelige informationer, og man skal nok ikke gå ret meget længere ned end 80%.
 
Dialogboksen vil altid huske den indstilling, der sidst er brugt. Bemærk at det kun er den øverste halvdel af dialogboksen, der skal bruges.
 
Du kan nu gemme billedet ved at trykke på "Gem"
 

GIF-formatet

Modsat JPG formatet, så er GIF forbeholdt billeder med få farver nemlig maks. 256. GIF egner sig derfor rigtig godt til præsentationsgrafik, søjler, grafer, bannere m.v. og GIF har endvidere den egenskab, at man kan lave dem transparente, hvilket kan være en visuel fordel, lad os tage et eksempel:
 
Vi vil gerne vise nogle søjler over antal besøgende på hjemmesiden for en given uge, og vi har lavet et søjlediagram i f.eks. Excel. Vi har derefter lavet et skærmprint af siden, og efterfølgende beskåret billedet. Det ser sådan her ud i GIF format:
 
Billede gemt som standard GIF-format
Billede gemt som standard GIF-format
 
Her er det gemt i formatet "GIF - Compuserve GIF" og med følgende indstillinger i nederste del af dialogboksen
 
Indstillinger for gif-formatet
 
Hvis vi nu gerne vil gemme den med transparent baggrund, altså gøre den hvide farve gennemsigtig 
 
Billede gemt som transparent GIF-format
Billede gemt som transparent GIF-format
 
- så ændrer vi nederste del af dialogboksen til følgende:
 
Indstillinger for transparent gif-format
 
Når man så trykker på "Gem" fremkommer der endnu en dialogboks hvor man skal vælge hvilken farve, der skal være transparent, i det her tilfælde den blålige, og man klikker derfor én gang på noget blåligt i billedet. Nu er billedet gemt som en transparent GIF, hvor alt det blålige er fjernet.

Relaterede sider: